مشخصات محصول
نوع :
کد : 113 نام :
حاشیه : بدون حاشیه رنگ :
توضیحات :
اندازه و بسته بندی

اندازهبسته بندیتعداد 
66*100
90*120