مشخصات محصول
نوع :
کد : 346 نام :
حاشیه : عمودی رنگ :
توضیحات :
اندازه و بسته بندی

اندازهبسته بندیتعداد 
66*200